Regulamin

RODO

Jeżeli wypełnisz jakikolwiek formularz na witrynie https://cracoviawalkingtours.com lub jej subdomenach, pamiętaj o tym że:

1. Administratorem twoich danych osobowych jest Barbara Czajka „Salisbar”, NIP: 6751559165

  • adres: Ul. Wiślisko 3, 31-538 Kraków.
  • e-mail: contact@cracoviawalkingtours.com / barbara.czajka@cracoviawalkingtours.com

2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe podane w formularzu rezerwacji, aby podjąć działania na Twoją prośbę, przed zawarciem umowy.
Podstawa prawna: art. 6 par. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95 / 46 / WE (RODO).

3. Administrator będzie przechowywać twoje dane osobowe do czasu zakończenia działań podjętych na twoją prośbę zgodnie z twoją prośbą.

4. Masz prawo zażądać dostępu do treści swoich danych oraz prawa do ich poprawiania, usuwania i od 25.05.2018 r. Prawo do uzyskania kopii danych, transferu danych i prawa do żądania ograniczenia ich przetwarzania.

5. Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych lub GDPR, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego do rozpatrzenia tej skargi w dniu jej złożenia.

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi podjęcie działań na żądanie wskazane w formularzu rezerwacji.

WYCIECZKI

  1. Strona „https://cracoviawalkingtours.com” i jej subdomeny mają charakter informacyjny, nie reprezentują podmiotu / podmiotów prawnych.
  2. Jeśli weźmiesz udział w którejkolwiek z wycieczek świadczonych przez naszych samozatrudnionych przewodników turystycznych, zakładamy że przeczytałeś i zaakceptowałeś zasady wymienione tutaj. Dlatego wszelkie problemy będą rozstrzygane zgodnie z nimi.
  3. Nasi przewodnicy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia wycieczki tylko wtedy, gdy w grupie jest co najmniej 5 osób.
  4. Nasi przewodnicy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w wycieczce dowlonemu uczestnikowi bez podania przyczyny.
  5. Przewodnik prowadzący wycieczkę nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty utracone przez klientów lub obrażenia odniesione podczas wycieczki.
  6. Nasi przewodnicy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestnika, aby opuścił wycieczkę, jeśli czuje się on / ona (przewodnik) niekomfortowo blisko niego / jej. Jeśli wspomniana osoba odmawia opuszczenia, przewodnik ma prawo anulować wycieczkę z efektem natychmiastowym.
  7. Przed rozpoczęciem wycieczki uczestnicy są uczulani, że podczas wycieczki powinni podążać za przewodnikiem. Jeśli któryś z nich / wszyscy zgubią się / oderwą od grupy podczas trasy, przewodnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten fakt. Ponadto nie posiada obowiązku czekania na te osoby / grupę.
  8. Wszelkie napiwki/ darowizny przekazywane przewodnikowi przez uczestników po wycieczce są dobrowolne.